Secara

Agricultura in Romania

Harta economică a României evidenţiază favorabilitatea formelor majore fizico-geografice pentru cele mai diversificate ramuri ale agriculturii. Suprafeţele de câmpie, deal, podiş şi munte au un potenţial agricol ridicat, îndeosebi pentru cultura cerealelor, pomicultură, viticultură, cât şi pentru creşterea animalelor.

Cultura cerealelor (grâu, porumb, secară, orz, orzoaică, orez) se practică pe cele mai întinse suprafeţe datorită utilizării variate: sursă de hrană pentru populaţie, furaj pentru creşterea animalelor şi materie primă pentru industrie.

Grâul se cultivă pe teritoriul ţării noastre de peste 6 milenii fiind utilizat în industria morăritului şi panificaţiei. Până în secolul al XVII-lea s-a cultivat grâul de primăvară, mai slab calitativ, care a fost înlocuit treptat cu grâul de toamnă. Principalele zone de cultură sunt: Câmpia Română, Câmpia de Vest, Câmpia Moldovei, Câmpia Transilvaniei, Podişul Getic, sudul Dobrogei.

Porumbul s-a introdus ca plantă de cultură în Transilvania în anul 1639. Este folosit în alimentaţie, în hrana animalelor şi ca materie primă în industrie. Are o arie de răspândire mai mare decât grâul, fiind mai puţin pretenţios la condiţiile pedoclimatice, cultivându-se atât în zonele de câmpie cât şi în regiunile colinare şi în depresiunile intracarpatice (Maramureş, Giurgeu, Braşov, Haţeg, Almăjului, Beiuş, Vad-Borod etc.). În prezent cele mai mari suprafeţe sunt cultivate cu porumb hibrid sau dublu hibrid. Grâul şi porumbul totalizează 80% din producţia cerealelor. Evoluţia nefavorabilă a preţului la cereale din ultima vreme şi frecvenţa crescândă a intervalelor secetoase au făcut ca România, cândva grânarul Europei, să fie, în ultimii ani, importatoare în domeniu.

Secara, cunoscută din perioada geto-dacă, se cultivă în depresiunile intracarpatice şi în nordul ţării (Moldova, Transilvania), fiind o plantă care preferă un climat rece şi umed. Este o cereală panificabilă.

Orzul şi orzoaica  se cultivă în special în Câmpia Română, Câmpia de Vest, Podişul Transilvaniei şi Dobrogea.

Orezul a fost aclimatizat în Banat, în anul 1738. Fiind o plantă iubitoare de umezeală, se cultivă pe suprafeţe restrânse în sudul ţării, în luncile Dunării, Ialomiţei, Argeşului, Dâmboviţei.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *